مجتمع فرهنگي تيزهوشان افتخار دارد به پاس زحمات ماندگار شما معلم گرامي، ضمن اهداي يك جلد كتاب درخواستي
 از نمونه عناوين منتشره انتشارات تيزهوشان نام جنابعالي را به‌عنوان «معلم‌يار» در مؤسسه به ثبت برساند. معلماني
كه داراي كد معلم‌يار از مؤسسه هستند، در صورت تمايل و احراز شرايط مي‌توانند در بخش‌هاي مشاوره، تدريس و تأليف
با ما همكاري نمايند. * در صورت تمايل به دريافت كتاب اهدايي ضمن تماس با شماره 22222244 فرم ذيل را تكميل و
ارسال نماييد


نام و فامیل فرزند كدملی
درس و یا پایه تحصیلی مربوطه تحصیلات تاریخ تولد
مدرسه مشغول به كار شهرستان منطقه
تلفن همراه تلفن ثابت ایمیل
آدرس