1397/07/24
تیزهوشان
بانك پاسارگاد
 
عنوان
 
 
 
 
 
 
تاریخ امروز 1397/07/24
تعداد اعضا 2507
کاربران آنلاین 59
اعضای آنلاین 0
بازدید امروز 0
بازدید کل 539946
 
     
 

مجموعه 12 جلدی کودک توانا
نام کتاب مجموعه 12 جلدی کودک توانا
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده مجموعه 12 جلدی کودک توانا به عنوان یک مجموعه آموزشی و مهارتی مناسب و اثر بخش برای کودکان گروه سنی 3 تا 5 سال به منظور آمادگی ایشان جهت ورود به دوره پیش دبستانی تالیف شده است.
افزایش واژگان ذهنی، تقویت حواس دیداری و شنیداری و هوش هفت گانه کودکان از اهداف محتوایی این بسته آموزشی می باشد که می تواند در طی دوره یک ساله آموزشی در مهد کودک ها مورد استفاده مربیان قرار بگیرد.ضمن این که همه مادران علاقه مند نیز می توانند به راحتی در منزل از آن استفاده کنند.
کتاب های این مجموعه شامل دقت کن،پیدا کن(جلد1)/تفاوت ها و شباهت ها(جلد2)/جور یا ناجور(جلد3)/شناخت حیوانات(جلد4)/شناخت خوراکی ها(جلد5)/خوب دیدن(جلد6)/تفکر خلاق(جلد7)/شناخت اشکال(جلد8)/کامل و ناکامل(جلد9)/درک شمارش(جلد10)/سبک،سنگین(جلد11)/درک متوسط(جلد12) می باشند.
نویسنده گروه مؤلفان / زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 840000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1394
نوبت چاپ: دوم / 1397
شمارگان: 5000 جلد
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعداد صفحه: 24 صفحه
کد کتاب:دقت کن ، پیدا کن
نام کتاب دقت کن ، پیدا کن
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده این کتاب از طریق آموزش بازی با اشکال گوناگون،به تقویت هوش و خلاقیت کودکان می پردازد.
نویسنده زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 70000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1395
شمارگان: 5000 جلد
نوبت چاپ: هفتم / 1397
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعداد صفحه: 24
کدکتاب: 1/1تفاوت ها و شباهت ها
نام کتاب تفاوت ها و شباهت ها
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده این کتاب با بررسی تفاوت ها و شباهت های میان اشکال،به تقویت هوش و خلاقیت کودکان می پردازد.
نویسنده زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 70000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1395
شمارگان: 5000 جلد
نوبت چاپ: هفتم / 1397
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعداد صفحه: 24
کدکتاب: 1/2جور یا ناجور
نام کتاب جور یا ناجور
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده این کتاب از طریق آموزش بازی جور یا ناجور با اشکال گوناگون،به تقویت هوش و خلاقیت کودکان می پردازد.
نویسنده زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 70000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1395
شمارگان: 5000 جلد
نوبت چاپ: هفتم / 1397
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعداد صفحه: 24
کدکتاب: 1/3شناخت حیوانات
نام کتاب شناخت حیوانات
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده این کتاب از طریق آموزش شناخت حیوانات و معرفی آنها،به تقویت هوش و خلاقیت کودکان می پردازد.
نویسنده زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 70000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1395
شمارگان: 5000 جلد
نوبت چاپ: هفتم / 1397
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعداد صفحه: 24
کدکتاب: 1/4شناخت خوراکی ها
نام کتاب شناخت خوراکی ها
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده این کتاب از طریق معرفی انواع خوراکی ها،به تقویت هوش و خلاقیت کودکان می پردازد.
نویسنده زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 70000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1395
شمارگان: 5000 جلد
نوبت چاپ: هفتم / 1397
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعداد صفحه: 24
کدکتاب: 1/5خوب دیدن (تمرکز)
نام کتاب خوب دیدن (تمرکز)
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده این کتاب از طریق آموزش افزایش تمرکز برای خوب دیدن،به تقویت هوش و خلاقیت کودکان می پردازد.
نویسنده زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 70000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1395
شمارگان: 5000 جلد
نوبت چاپ: هفتم / 1397
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعداد صفحه: 24
کدکتاب: 1/6تفکر خلاق
نام کتاب تفکر خلاق
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده این کتاب از طریق آموزش تفکر خلاق،به تقویت هوش و خلاقیت کودکان می پردازد.
نویسنده زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 70000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1395
شمارگان: 5000 جلد
نوبت چاپ: هفتم / 1397
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعداد صفحه: 24
کدکتاب: 1/7شناخت اشکال
نام کتاب شناخت اشکال
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده این کتاب از طریق بازی با اشکال و معرفی آنها،به تقویت هوش و خلاقیت کودکان می پردازد.
نویسنده زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 70000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1395
شمارگان: 5000 جلد
نوبت چاپ: هفتم / 1397
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعداد صفحه: 24
کدکتاب: 1/8کامل و ناکامل
نام کتاب کامل و ناکامل
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده این کتاب از طریق آموزش بازی کامل و ناکامل با اشکال گوناگون،به تقویت هوش و خلاقیت کودکان می پردازد.
نویسنده زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 70000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1395
شمارگان: 5000 جلد
نوبت چاپ: هفتم / 1397
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعداد صفحه: 24
کدکتاب: 1/9درک شمارش
نام کتاب درک شمارش
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده این کتاب از طریق بازی و آموزش اعداد و افزایش درک شمارش،به تقویت هوش و خلاقیت کودکان می پردازد.
نویسنده زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 70000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1395
شمارگان: 5000 جلد
نوبت چاپ: هفتم / 1397
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعدا صفحه: 24
کدکتاب: 1/10سبک،سنگین/بزرگ،کوچک
نام کتاب سبک،سنگین/بزرگ،کوچک
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده این کتاب از طریق آموزش بازی سبک،سنگین و بزرگ،کوچک،به تقویت هوش و خلاقیت کودکان می پردازد.
نویسنده زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 70000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1395
شمارگان : 5000 جلد
نوبت چاپ: هفتم / 1397
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعدا صفحه: 24
کدکتاب: 1/11درک متوسط (بین آن دو )
نام کتاب درک متوسط (بین آن دو )
گروه کتاب کودک توانا ویژه 3 تا 5 سال/
چکیده این کتاب از طریق آموزش مفهوم درک متوسط (بین آن دو ) در مورد اجسام و موجودات زنده،به تقویت هوش و خلاقیت کودکان می پردازد.
نویسنده زیر نظر دکتر شاکری
ناشر تیزهوشان دکتر شاکری
قیمت 70000 - ریال
توضیحات سال انتشار: 1395
شمارگان: 5000 جلد
نوبت چاپ: هفتم / 1397
قطع: رحلی
رنگ: تمام رنگی
تعدا صفحه:24
کدکتاب: 1/12 
     

 
کالايی در سبد نمي باشد
 
 
 
 
 
بازدید کننده گرامی خوش آمدید
نام کاربر
رمز عبور
 
  رمز خود را فراموش کرده ام
ثبت نام
 
 
 
 
 
کلیه حقوق سایت متعلق به تیزهوشان می باشد-1395
All Rights Reserved.Designed by HAMEDGM