تیزهوشان دکتر شاکری
  
  

1001 نکته تابستانه اول دبستان
مهارت های علوم تجربی پیش دبستان
مهارت های نجوم پیش دبستان
1300 درس،نكته،پرسش دوم دبستان
1300 درس، نكته، پرسش اول دبستان
پرسش های مفهومی هوش و خلاقیت پیش دبستان
مهارت های ریاضی پیش دبستان
مهارت های آزمایشگاهی پیش دبستان
مهارت های اجتماعی پیش دبستان
مهارت های نوشتاری پیش دبستان