تيزهوشــان
اولين مركز آموزش‌هاي تخصصي ويژه كودكان و نوجوانان نخبه و سرآمد در ايران
اين مؤسسه در زمينه‌ي مشاوره ،آموزش، انتشارات و مطبوعات به عنوان مؤسسه‌اي غيردولتي با مجوزهاي رسمي و مركزيت تهران طي دو دهه سابقه، در سطح كشور مشغول به فعاليت مي‌باشد.

اين مجموعه به ابتكار و همت دكتر مهدي شاگردي(معروف به دكتر شاكري) پزشـك و پژوهشگر هوش و تيزهوشــان پايـه‌گذاري گرديده است.
دکتر شاگردی و دانش آموزان