تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان
مقطع تحصیلی دبیرستان دوره اول(پایه هفتم، هشتم، نهم)، به دلیل تازه ورود بودن به نظام آموزشی کشور، به کتاب هایی نیاز دارد که فرایند آموزش و یادگیری را برای دبیران محترم و دانش آموزن عزیز تسهیل نماید. لذا انتشارات تیزهوشان دکتر شاکری سعی نموده است تا در مجموعه آثار خود، این نیاز را با ارائه یک بسته آموزشی جامع برطرف نماید.
کتاب 1300 پرسش برگزیده در 8 درس (شامل درس نامه مفید، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی پزسش ها) به همراه مجموعه 7 جلدی 13 آزمون تحلیلی شب امتحان در دروس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، عربی، زبان انگلیسی، مطالعات اجتماعی و پیام های آسمان به راحتی پاسخ گوی نیاز دبیران محترم و دانش آموزان عزیز در پایه تحصیلی هشتم دبیرستان می باشد که به همراه یک کیف مقوایی رایگان ارائه می شود.

مجموع7جلدی13آزمون تحلیلی شب امتحان هشتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان فارسی پایه هشتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
مجموعه کتاب های 8 جلدی هشتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان پیام آسمان هشتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
1300 پرسش برگزیده چهارگزینه ای پایه هشتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان اجتماعی هشتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان ریاضی پایه هشتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان عربی پایه هشتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان علوم پایه هشتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان انگلیسی هشتم دبیرستان اطلاعات بیشتر