تیزهوشان دکتر شاکری
  
  
تیزهوشان
مقطع تحصیلی دبیرستان دوره اول(پایه هفتم، هشتم، نهم)، به دلیل تازه ورود بودن به نظام آموزشی کشور، به کتاب هایی نیاز دارد که فرایند آموزش و یادگیری را برای دبیران محترم و دانش آموزن عزیز تسهیل نماید. لذا انتشارات تیزهوشان دکتر شاکری سعی نموده است تا در مجموعه آثار خود، این نیاز را با ارائه یک بسته آموزشی جامع برطرف نماید.
کتاب 1300 پرسش برگزیده در 8 درس (شامل درس نامه مفید، پرسش های چهارگزینه ای و پاسخ تشریحی پزسش ها) به همراه مجموعه 7 جلدی 13 آزمون تحلیلی شب امتحان در دروس ریاضی، علوم تجربی، فارسی، عربی، زبان انگلیسی، مطالعات اجتماعی و پیام های آسمان به راحتی پاسخ گوی نیاز دبیران محترم و دانش آموزان عزیز در پایه تحصیلی هفتم دبیرستان می باشد که به همراه یک کیف مقوایی رایگان ارائه می شود.

مجموعه7حلدی13آزمون تحلیلی شب امتحان هفتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان فارسی پایه هفتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
مجموعه کتاب های 8 جلدی هفتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان پیام آسمان هفتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
1300 پرسش برگزیده چهارگزینه ای پایه هفتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان اجتماعی هفتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان ریاضی پایه هفتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان عربی پایه هفتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
13 آزمون تحلیلی شب امتحان علوم پایه هفتم دبیرستان اطلاعات بیشتر
 13 آزمون تحلیلی شب امتحان انگلیسی هفتم دبیرستان اطلاعات بیشتر