معرفی موضوعی کتاب ها

تیزهوشان
بسته آموزشی سوم دبستان در برگیرنده آموزش مفاهیم درسی بر اساس آخرین تغییرات در کنار ایجاد سرگرمی، نیاز والدین، دانش آموزان و معلمان را بصورت کاملا علمی مرتفع می نماید. این مجموعه هفت جلدی توسط تیم نمونه سرگروه های آموزشی با تجربه بالا در امر آموزش ابتدایی، تألیف و تدوین گردیده است.

مجموعه 7 جلدی سوم ابتدایی اطلاعات بیشتر
بازی های هوش _ سوم ابتدائی اطلاعات بیشتر
فارسی /املاء- سوم ابتدائی اطلاعات بیشتر
101 بازی و سرگرمی خلاقانه آموزشی - سوم ابتدائی اطلاعات بیشتر
ریاضی / علوم (خلاق)-سوم ابتدائی اطلاعات بیشتر
کار و بازنگر تابستانی سوم ابتدایی اطلاعات بیشتر
1300 پرسش برگزیده_ سوم ابتدائی اطلاعات بیشتر
1001 نکته تابستانه سوم ابتدایی اطلاعات بیشتر