معرفی موضوعی کتاب ها

تیزهوشان
مجموعه 11 جلدی کتاب های پیش دبستانی، یک بسته ی جامع آموزشی است که در طی یک دهه تجربه ی آموزشی، توسط جمعی از کارشناسان آشنا به نیاز نوآموزان پیش دبستانی با نظارت مستقیم دکتر شاکردی تالیف گردیده است.
ضمناً دو کتاب پرسش های مفهومی هوش و 101 راه تقویت هوش و خلاقیت از مجموعه کتاب های پیش دبستانی، تالیف مستقیم ایشان می باشد.

مجموعه 10 جلدی پیش دبستانی اطلاعات بیشتر
پرسش های مفهومی هوش پیش دبستانی اطلاعات بیشتر
مهارت های ریاضی - پیش دبستان اطلاعات بیشتر
بازی های هوش _ پیش دبستان اطلاعات بیشتر
مهارت های علوم _ پیش دبستان اطلاعات بیشتر
مهارت های آزمایشگاهی _ پیش دبستان اطلاعات بیشتر
مهارت های اجتماعی _ پیش دبستان اطلاعات بیشتر
هدیه های آسمانی - پیش دبستان اطلاعات بیشتر
مهارت های نوشتاری - پیش دبستان اطلاعات بیشتر
مهارت های نجوم و فضا پیش دبستان اطلاعات بیشتر
101 راه تقویت هوش و خلافیت پیش دبستان اطلاعات بیشتر
هنر و خلاقیت- پیش دبستان اطلاعات بیشتر