مدیران، معلمین و اولیای گرامی

مؤسسه فرهنگی آموزشی مهر دکترشاکری با دو دهه فعالیت فرهنـگی در حوزه‌ی کــودک و نوجــوان در بخـش‌های آمـوزشی (آموزشگاه علمـی) ـ انتـشارات (تیـزهوشان) ـ مطبوعـات (مجله کودک و نوجوان تیـزهوش) افتـخار دارد بار دیگر با ابتـکاری نوین در عرصـه‌ی آموزش، جهتِ برگـزاری آزمـون‌های کشوری تحت عنوان

 "آزمون‌های مشورتیِ بدون استرس Non Stress Exams (N.S.E)"

در مقاطع ابتدایی و متوسطه در خدمت فرزندانِ پرتلاش، هوشمند و پیشرفته‌ی تحصیلی کشورمان باشد.

آزمون‌های مشورتی

سه هدفِ عمده‌ی این آزمون‌ها عبارتند از:

1- آموزش و یادگیری

2- حذفِ استرس در آزمون

3- درک و تجربه‌ی کار گروهی (Team work)

پایه ریزی شده است.

در این روش، منطبق با هر بودجه بندی، دو آزمون برگزار می شود.
به جای یک نفر، دو نفر می توانند با هم در آزمون ثبت
نام و در کنار هم با مشورت و همفکری آزمون دهند.

ما مصمم هستیم با یاری پروردگار و همراهی شما مدیران محترم مدارس، در تهران و شهرستانها، این آزمونها را با بهترین شرایط، برگزار و علاوه بر رفعِ استرس امتحان، زمینه ی هرچه بهتر آموزش و یادگیری و مشارکت فکری دانشآموزانِ پر تلاش کشورمان را فراهم نمائیم.

 

شرح نکات مهم کمی و کیفی  اجرای آزمونهای مشورتی بدون استرس (N.S.E)

1- در این آزمونها که از پایهی دوم دبستان تا دهم دبیرستان به اجرا در میآید، هر داوطلب میتواند تک نفره یا دو نفره ثبتنام نماید.

2- برای هر بودجهبندی، دو مرحله آزمون برگزار میشود. نوبت اول به صورت مشورتی و نوبت دوم به صورت انفرادی

3- داوطلب یا داوطلبین (در صورت دو نفره بودن) قبل از اجرای مرحلهی اول (مشورتی)، لازم است به صورت انفرادی، کتاب درسنامهی بودجهبندی هر آزمون را مطالعه نمایند.

4- در نوبت اول (مشورتی) تعداد پرسشها کمتر، اما مفهومیتر است  و داوطلبان میتوانند با همفکری و حتی با استفاده از کتاب به پرسشها پاسخ دهند. (در این مرحله، هدف یادگیری و کسب شرایط مناسبِِ حضور در نوبت دوم آزمون (انفرادی) میباشد).

5- برای آزمون مشورتی،کارنامهی مشترک به نام هر دو داوطلب (در صورت دو نفره بودن) صادر میشود.

6- در مرحلهی دوم هر داوطلب به صورت انفرادی آزمون داده و کارنامهی مستقل دریافت میکند.

7- با توجه به فاصله یک هفتهای بین آزمون مشورتی با انفرادی، داوطلبان به برطرف کردن نقاط ضعف خود می پردازند.

8- با توجه به این که مفهوم آزمون برای دانشآموزان پایههای دوم و سوم دبستان در قالب "اجرای مسابقه" مشخص شده است، لذا آزمون در این دو پایه، فقط به صورت یک مرحلهای، آن هم به صورت مشورتی برگزار میشود، ( معلمین و یا اولیا، دانشآموزان این دو پایه را یاری می نمایند. )

9- این آزمونها در هر دو مرحله میتواند به صورت حضوری و یا اینترنتی  با استفاده از رایانه (حتی در منزل) برگزار شود.

10- در آزمون اینترنتی، دانشآموز با استفاده از "شناسهی کاربری "و" کلمهی عبور" وارد صفحهی آزمون شده و با توجه به زمانبندی آزمون، میتواند اقدام به پاسخگویی به سؤالات نموده و به همین طریق نیز قادر خواهد بود، کارنامهی خود را از طریق سایت مؤسسه مشاهده و دریافت کند.

11- ایجاد تغییر در زمان برگزاری آزمون در هر یک از مراحال آزمون مشورتی و یا انفرادی، تا 1 روز بعد از تاریخ مشخص شده در جدول زمان بندی آزمونها امکانپذیر است.

12-  مرجع پیش مطالعه آزمونها علاوه بر درسنامههای (دانلود نمونه درسنامه) ارائه شده از سوی مؤسسه، مجموعه کتابهای انتشارات تیزهوشان در هر پایهی تحصیلی نیزمیباشد.

چنانچه مایل به شرکت در این آزمون ها به صورت اینترنتی و غیر حضوری می باشید کلیک کنید

 

جدول زمان‌بندی آزمون‌های مشورتیِ بدون استرس ( N.S.E) سال تحصیلی 97 ـ 1396 از پايه‌‌‌ي دوم دبستان تا نهم دبيرستان

 

مرحله و نوع آزمون آزمون شماره 1 آزمون شماره 2 آزمون شماره 3 آزمون شماره 4 آزمون شماره 5 آزمون شماره 6
مشورتی انقرادی مشورتی انقرادی مشورتی انقرادی مشورتی انقرادی مشورتی انقرادی مشورتی انقرادی
تاریخ برگزاری 1396/08/17 1396/08/25 1396/09/16 1396/09/23 1396/10/21 1396/10/28 1396/11/19 1396/11/26 1397/01/23 1397/01/30 1397/02/13 1397/02/20
دوم ابتدایی
سوم ابتدایی
چهارم ابتدایی
پنجم ابتدایی
ششم ابتدایی
هفتم متوسطه
هشتم متوسطه
نهم متوسطه
 دانلود و مشاهده فایل بودجه بندی آزمون ها بر اساس پایه تحصیلی
پایه دوم پایه پنجم پایه هشتم
پایه سوم پایه ششم پایه نهم
پایه چهارم پایه هفتم