مدارک مورد نیاز:
1- کپی و اصل مجوز آموزشگاه
2- کپی و اصل سند ساختمان یا اجاره نامه آموزشگاه
3- کپی و اصل صفحات شناسنامه
4- کپی و اصل کارت ملی پشت و رو
5-کپی آخرین مدرک تحصیلی
6- کپی آخرین حکم کارگزینی (شاغلین و بازنشستگان آموزش و پرورش)
7- چهار قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
8- درخواست مجوز نمایندگی
9- رزمه متقاضی