خانه دزباره ما تماس با ما
 
بازدید کننده گرامی خوش آمدید
نام کاربر
رمز عبور
 
  رمز خود را فراموش کرده ام
ثبت نام
 

استخدام در تیزهوشان


پیوستن به ما
 

آمار بازدید

تاریخ امروز 1394/06/10
تعداد اعضا 1772
کاربران آنلاین 120
اعضای آنلاین 2
بازدید امروز 598
بازدید کل 527527

 
 ÔÔã? åÇ

ÔÔãìåÇ ÊÇ ÂÎÑ ÈÇ ÔãÇ åÓÊã. ÊÇ ì˜ ÑæÒ ÞÈá ÇÒ ÈѐÒÇÑì ÂÒãæä æÑæÏì ãÏÇÑÓ ÊíÒåæÔÇä ÂãæÒԐÇå ÊíÒåæÔÇä ϘÊÑ ÔǘÑì Èå ãäÙæÑ ÂãÇÏå ÓÇÎÊä ÏÇäԝÂãæÒÇä Çìå? ÔÔã ÌåÊ ÔÑ˜Ê ÏÑ ÂÒãæä æÑæÏí ãÏÇÑÓ ÓÇÒãÇä ãáá ÑæÑÔ ÇÓÊÚÏÇÏåÇì ÏÑÎÔÇä (ÓãÇÏ)¡ ÈÑäÇãåÇì æìŽå ÑÇ ÈÑÇì Ïæ Ñæå ãÎÇØÈ ?Úä? ÏÇäԝÂãæÒÇä æ Çæá?Ç? ãÍÊÑã Ç?ÔÇä ÏÑ Øæá ÊÇÈÓÊÇä æ ÓÇá ÊÍÕ?á? ÊÇ ?˜ ÑæÒ ÞÈá ÇÒ ÇÌÑÇ? ÂÒãæä ÏÑ äÙÑ ÑÝÊå ÔÏå ÇÓÊ ˜å Èå ÔÑÍ Âä ã?ÑÏÇÒ?ã.

?) ÈѐÒÇÑ? ÂÒãæä æÑæÏ? Èå ãäÙæÑ ÓäÌÔ ÓØÍ Úáã? ÏÇäԝÂãæÒ ÏÑ ÇÈÊÏÇ? ÝÚÇá?Ê ÂãæÒÔ?.

2) ÈѐÒÇÑ? ˜áÇӝåÇ? ÂãæÒÔ? ÏÑ ÏÑæÓ Ñ?ÇÖ?¡ Úáæã ÊÌÑÈ? æ ÇÏÈ?ÇÊ ÝÇÑÓ? ÈÇ ÇÓÊÝÇÏå ÇÒ ÇÓÇÊ?Ï ãÌÑÈ.

3) ÇÌÑÇ? ÂÒãæäåÇ? ÏæÑåÇ? ÏÑ äÏ ãÑÍáå ÇÒ ÓÇá ÊÍÕ?á? æ ÇÑÇÆå? ˜ÇÑäÇãå? ÊÍá?á? Èå ÏÇäԝÂãæÒ.

4) ÈѐÒÇÑ? ÌáÓÇÊ ãÔÇæÑå? Ñæå? ÈÇ ÏÇäԝÂãæÒÇä Èå ãäÙæÑ ÂãæÒÔ ÑæԝåÇ? ÕÍ?Í ãØÇáÚå? ÏÑæÓ ÏÑ ãäÒá.    ÇÏÇãå ãØáÈ

ÇÎÈÇÑ ÔÔã? åÇ
آرشیو خبر های قبلی


ÇÓÇã? Ð?ÑÝÊå ÔϐÇä Ê?ÒåæÔÇä